Areál služeb Motoristům

Úvodní strana » Průvodce na STK a SME » Potřebné doklady

Potřebné doklady

DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ PŘED PROVEDENÍM TECHNICKÉ PROHLÍDKY:

(určuje Příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. V platném znění) 

1) Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

2) Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly 7), vyžadováno
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

3) Evidenční kontrola:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

4) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

 • v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

 • v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny
 • v případě přestavby vozidla:

  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny

5) Technická prohlídka před registrací vozidla:

 • technický průkaz vozidla
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 • doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít)

6) Technická prohlídka na žádost zákazníka:

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

7) Nařízená technická prohlídka:

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly

Partner společnosti DEKRA AUTOMOBIL a.s.