Areál služeb Motoristům

Intervaly STK

Lhůty pro přistavení k pravidelné technické prohlídce (PTP) silničních a zvláštních vozidel, které před zápisem do registru vozidel nebyly registrovány v jiném státě

 
Kategorie vozidla                                         Lhůta pravidelné technické prohlídky
                                                          od data první registrace          ode dne provedení předchozí PTP
                                                                                rok(y)                                                  rok(y)

M1   s výjimkou vozidel viz  ●)                                4                                                          2    

M2, M3                                                                       1                                                          1

N1    s výjimkou vozidel viz ●)                                 4                                                          2

N2, N3                                                                        1                                                          1

O1 nebrzděné                                                            6                                                         4

O1 brzděné                                                                4                                                          2

O2                                                                                4                                                          2

      s výjimkou vozidel viz ●)                                 6                                                           4

L       do 50 cm3 objemu motoru nebo                     nepodléhá technické prohlídce
         do 50 km.h-1 opatřeno šlapadly
 
Z       konstrukčně určena k pohybu na sněhu      4                                                          2
         nebo ledu, s výjimkou vozidel viz ●)

 

●)     Vozidla kategorie

         Z – konstrukčně určena k pohybu                 
                na sněhu nebo ledu

         M1, N1, L                                                            1                                                         1

                - s  právem přednosti v jízdě
                - zapsané v evidenci vozidel taxislužby
                - určené půjčovnou vozidel k nájmu
 
C, T, R      s konstrukční rychlostí                              4                                                         2
                 převyšující 40 km.h-1       
 
C, T, R      s konstrukční rychlostí                              4                                                          4
                 nepřevyšující 40 km.h-1                 

 

Shora uvedené lhůty vyplývají z §40 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění ( Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).